Trẻ em đi máy bay cần giấy tờ gì và chuẩn bị ra sao ?

Trẻ em đi máy bay cần giấy tờ gì và chuẩn bị ra sao ?

Trẻ em đi máy bay cần giấy tờ gì và chuẩn bị ra sao luôn là thắc mắc của những hành khách, phụ huynh. Đi máy bay có thể áp dụng cho mọi hành khách. Tuy nhiên, trẻ em thuộc diện hành khách đặc biệt nên giấy tờ cũng có chút khác biệt. Trẻ em…

Xem thêm

Tìm chuyến bay